logo bestcredit

Predslov

“Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry sa neustále stretávame s úpadkami tak spoločností, ako aj fyzických osôb, pričom za tie najsmutnejšie prípady dlhodobo považujeme najmä časté úpadky, ktoré nie sú zapríčinené vlastným konaním samotného dlžníka.

Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli založiť spoločnosť zastrešenú profesionálmi, ktorej hlavným cieľom je zachovanie etických princípov a citlivosti v prístupe k majiteľom pohľadávok aj dlžníkom.”

JUDr. Michal KRNÁČ, LL.M., MBA
konateľ spoločnosti
JUDr. Petra LUKÁČOVÁ
konateľ spoločnosti

ÚROČÍME DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI Z PRÁCE S DLŽNÍKMI I VERITEĽMI

Garanciou odbornosti nášho tímu sú dlhoročné skúsenosti zakladateľov úspešnej advokátskej kancelárie KRNÁČ, KONČOK and PARTNERS, JUDr. Michala Krnáča,LL.M, MBA (advokát od roku 2003) a JUDr. Erika Končoka (advokát od roku 2003 a správca konkurznej podstaty) a JUDr. Miroslava Šupu, súdneho exekútora pôsobiaceho od roku 2003.

V rámci našej spoločnej praxe sme sa stretli s množstvom rozličných prípadov a sporov. Ku vzťahom medzi veriteľmi a dlžníkmi pristupujeme s profesionálnym rešpektom a výhradne zákonným spôsobom, pričom sa vždy snažíme nájsť spôsob, ako vec vyriešiť dohodou a mimosúdnou cestou. Sme pevne presvedčení, že kombinácia našich skúseností a množstvo spokojných klientov z minulosti predstavujú dostatočnú záruku na úspešné vyriešenie takmer každej situácie.

Pri výkone našej práce spolupracujeme výlučne s renomovanými partnermi.

PROFESIONÁLNA ETIKA A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Cieľom spoločnosti BestCredit, s.r.o. je vykonávať našu profesionálnu činnosť nielen v súlade so zákonmi a právnymi predpismi, ale zároveň aj na vysokej morálnej úrovni a v súlade s našimi ľudskými hodnotami.

Pre tieto účely sme zaviedli a neustále vyvíjame náš Etický kódex, kde je vysvetlené správanie, ktoré očakávame nielen od našich zamestnancov, ale zároveň aj od nášho dodávateľského reťazca a od ostatných partnerov.

Etický kódex BestCredit, s.r.o.
PDF

FINANČNÁ STABILITA A EFEKTÍVNOSŤ

Financovanie našich zámerov zastrešuje náš stabilný partner VS Investment a.s., materská spoločnosť investičnej skupiny KRNAC GROUP.

logo krnac group