logo bestcredit

ODKUPOVANIE POHĽADÁVOK

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti BestCredit, s.r.o. je odkupovanie pohľadávok od iných subjektov, ktoré sú držiteľmi licencie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu a ich následná správa a vymáhanie.

Spoločnosť BestCredit, s.r.o. spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými a finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky.

SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

Spoločnosť BestCredit, s.r.o. je od roku 2019 držiteľom licencie Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

Spoločnosť BestCredit, s.r.o. poskytuje svojim klientom spotrebiteľské úvery v zmysle tejto licencie, pričom forma zabezpečenia úveru je vždy nehnuteľnosť vo vlastníctve dlžníka.

Pre podrobnejšie podmienky k poskytovaným úverom a ich podmienkam kontaktujte naše obchodné oddelenie.