logo bestcredit

Dlžníci

Vážený klient,
v prípade, že ste sa rozhodli pre dobrovoľnú úhradu Vášho záväzku v prospech spoločnosti BestCredit, s.r.o., kontaktuje nás na telefónnom čísle +421 903 224 424, alebo prostredníctvom emailu na info@bestcredit.sk za účelom riadneho vyčíslenia Vášho záväzku ku dňu predpokladanej úhrady.

Platobné údaje

PLATOBNÉ ÚDAJE:
UniCredit Bank Czech Republic Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK74 1111 0000 0014 8980 5000
Pri platbách je nevyhnutné vždy uvádzať Váš variabilný symbol!